Proponowane zmiany w kasach rejestrujących

Resort Finansów przedstawił projekt zmian do ustawy o VAT, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1. Przesyłanie informacji z kas rejestrujących

Projekt zmian wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego zwanego Centralnym Repozytorium Kas. Przy czym ustawodawca dopuszcza stosowanie dotychczas używanych przez podatników kas, tj. kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Jednak kasy te będą stopniowo wycofywane z rynku:; kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu, konieczne będzie nabycie nowej kasy z zapisem elektronicznym lub kasy nowego rodzaju.

2. Nowe zasady wystawiania faktur

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fakturę będzie można wystawić dla innych podatników wyłącznie, jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał numer NIP nabywcy. Nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego (bez numeru NIP) wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Nie wszystkie kasy posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. W takiej sytuacji podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę, musi zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że chce otrzymać fakturę i że taka transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem. Natomiast pozostanie możliwość wystawienia faktury do paragonu dla nabywcy, który nie jest podatnikiem.

3. Nowa kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących

podatnicy będą mogli odliczyć ulgę z tytułu zakupu kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 1.000 zł. Planuje się również zmienić z 3 do 4 lat termin do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas, jeżeli podatnicy nie spełnią warunków związanych z ich użytkowaniem.
W projekcie wskazano terminy, w których niektórzy podatnicy będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w nowych typach kas:
- od 1 stycznia 2019r. - podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
- od 1 lipca 2019r. - podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane,
- od 1 stycznia 2020r. - podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

22.11.2017 r.