Podatnik bedzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta

Projekt zmian do ustawy o VAT zakłada, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej wykaz podatników VAT czynnych, który umożliwi dostęp do następujących informacji:
- imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych,
- z pełna nazwa w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi,
- adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osoba fizyczną,
- adres siedziby w przypadku podatnika niebędącego osoba fizyczną,
- numery rachunków rozliczeniowych podatnika, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjny, które służą
prowadzonej działalności gospodarczej,

- daty: rejestracji, wykreślenia, przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego,
- podstawa prawna wykreślenia, przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty ich ogłoszenia.

22.11.2017 r.