Faktury powyżej 15000 płatne gotówką

Na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy o pdof podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekroczy limit 15000 zł.
Podatnicy dokonujący zapłaty gotówką w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15000 zł są obowiązani korygować koszty podatkowe, lub zwiększać przychody w przypadku braku kosztów w miesiącu, w którym płatność zostanie dokonana.
Przykład:
1. Podatnik zakupił towary handlowe w dniu 07.04.2017 r. Faktura zakupu przedstawia kwotę brutto 15375 zł
(w tym VAT - 2875 zł, netto - 12500 zł). Podatnik odlicza VAT z faktury.
2. W dniu 13.04.2017 r. podatnik zapłacił za tę fakturę:
- 8000 zł - gotówką
- 7375 zł - przelewem bankowym.
3. Podatnik musi w miesiącu kwietniu 2017 r. skorygować koszty w podatku dochodowym o kwotę 6504,07 zł
tj. wartość netto z kwoty 8000 zł wynikającej z wyliczenia 8000 zł-(8000 zł x 23:123).
Podkreślić należy iż znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta która została wpisana na fakturze.

30.11.2017 r.