Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.
Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.
Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami:

http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/opodatkowanie-vat-sprzedazy-toreb-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_


02.01.2018 r.