Oferta

Standardowym zakresem działalności naszego biura są rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oferujemy prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw.

Prowadzimy:

 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • obsługę kadrowo-płacową
 • VAT rolnikom

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzania listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzania deklaracji ZUS
 • przygotowanie przelewów z opłatami do US i ZUS
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • archiwizacja dokumentów

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji przychodów
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzania listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzania deklaracji ZUS
 • przygotowanie przelewów z opłatami do US i ZUS
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • archiwizacja dokumentów

Obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników – PIT-11, PIT-40