Usługi

Ponadto wykonujemy:

  • zeznania roczne osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  • rozliczanie dochodów zagranicznych
  • wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
  • informacje o przysługujących ulgach podatkowych
  • wyjaśnianie zasad prowadzenia rozliczeń dla nowo powstających firm oraz pomoc w sprawnej i szybkiej rejestracji działalności gospodarczej

Zaległości

W sytuacji, gdy dotychczas prowadzona dokumentacja prowadzona była w nieprawidłowy sposób lub nie prowadzono jej wcale - oferujemy usługę wyprowadzania zaległości i usuwania nieprawidłowości. W ramach tej usługi dokonujemy korekty i uzupełnienia w dotychczasowych dokumentach.